Klejenie plexi

Klejenie plexiglassu jest najlepszą metodą trwałego i estetycznego łączenia elementów zapewniającą wysoką trwałość.

Klejenie plexiglassu jest najlepszą metodą trwałego i estetycznego łączenia płyt z tego materiału. Dzięki kilkunastoletniemu doświadczeniu naszych pracowników oraz doborze odpowiedniego kleju spoina jest bardzo estetyczna a jej odporność na rozerwanie jest porównywalna z wytrzymałością samego materiału.

Do klejenia plexi używamy opracowanego przez nas specjalnego kleju rozpuszczalnikowego, którego siłę klejenia można porównać ze spawaniem. Nasze kleje wnikają głęboko w plexę powodując jej częściowe rozpuszczenie. Po połączeniu klejonych elementów i dociśnięciu spoiny powierzchnie klejonych materiałów nawzajem się przenikają, po czym rozpuszczalnik odparowuje pozostawiając trwałą spoinę bez warstwy samego kleju.

Dzięki właściwością naszego kleju plexi nadal może być wykorzystywana przy kontakcie z żywnością zachowując wszelkie atesty higieniczne.